Psyykkinen valmennus

Kasvua ja kehitystä

Psyykkinen valmennus pyrkii edistämään kokonaisvaltaisesti yksilön kasvua ja kehitystä. Ensisijaisesti valmennetaan aina ihmistä, vaikka urheilijan ja tietenkin oman lajin osuus ovat merkittävässä roolissa. Psyykkisen valmentajan kanssa aloitetaan matka itsetuntemuksen maailmaan. Sen avulla opetellaan tunnistamaan omia psyykkisiä ominaisuuksia ja taitoja. Urheilija pystyy vahvistamaan ja kehittämään niitä erilaisten harjoitteiden ja konkreettisten työkalujen avulla.

urheilijat

Mikä on seuraava askel urallani? Kuinka voisin kehittyä hyvästä huipuksi?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin löytyy psyykkisen valmennuksen avulla vastauksia. Aluksi pitää tulla tietoiseksi omista psyykkisistä ominaisuuksistaan. Näistä keskittyminen, motivaatio ja itseluottamus ovat varmasti monelle tuttuja sanoja. Yhteistyössä psyykkisen valmentajan kanssa opit esimerkiksi parantamaan keskittymiskykyä, asettamaan konkreettisia tavoitteita tai vahvistamaan itseluottamusta. Huippu-urheilijaksi kasvaminen vaatii valtavan määrän niin fyysistä kuin oman lajin harjoittelua. Onneksi myös omia psyykkisiä ominaisuuksia pystyy vahvistamaan pitkäjänteisellä ja säännöllisellä harjoittelulla.

 

 

Joukkueet ja organisaatiot

Miten pystymme tukemaan sekä yksilöä, joukkuetta ja vanhempia?

Valmentaja kohtaa työssään monenlaisia tilanteita. Valmentajan ja urheilijan tai joukkueen välinen vuorovaikutus voi syystä tai toisesta olla vaikeaa, jolloin asioita jää puhumatta ja selvittämättä. Ne nostavat mieleen monenlaisia ajatuksia ja kysymyksiä. Psyykkisen valmentajan näkökulma voi olla tässä kohtaa se oikea ratkaisu. Yhteistyöllä voidaan kehittää vuorovaikutustaitoja ja lisätä valmentajien yleistä tietämystä psyykkisen valmennuksen mahdollisuuksista sekä eri ikätasoille sopivista käytännön menetelmistä. 

Organisaation tehtävä on omalta osaltaan huolehtia kaikkien seurassa toimivien henkilöiden hyvinvoinnista. Urheilijat, toimihenkilöt ja vanhemmat muodostavat sen ison tiimin, jossa avainasemassa on avoin ja tiivis yhteistyö. Psyykkinen valmennus tarjoaa työkaluja tämän yhteistyön ylläpitämiseen ja yhteisöllisyyden kasvattamiseen.

Metodit

Luottamus

Psyykkinen valmennus perustuu vahvaan molemminpuoliseen luottamukseen. Kaikki alkaa tutustumiskäynnistä ja luottamussuhde rakentuu vähitellen säännöllisten tapaamisten myötä.

Näkemys

Vuorovaikutus

Vuorovaikutus on varsinaisen työskentelyn tärkein työkalu. Tehtäväni on erityisesti kuuntelun, keskustelun ja sopivien kysymysten avulla auttaa jokaista löytämään niitä omia vastauksia itsestään.

Sovi tutustumiskäynti Päämentorin kanssa!

Ota rohkeasti yhteyttä!

Maksuton tutustumiskerta ei sido sinua mihinkään!